top of page
קול קורא_edited.png

ניהול אותנטי בעולם משתנה

את הטור העסקי: ניהול אותנטי בעולם משתנה התחלתי לכתוב לאור השינויים המואצים בעולמות הארגוניים והקשר שאני מוצאת בינם לבין התהליכים שאני מנחה. מנהלים רבים שאני פוגשת בדרך לומדים לייצר לעצמם דרך חדשה לביטוי אישי וארגוני באמצעות מתודת העבודה שלי. כאן תוכלו למצוא כלים, מידע, מחשבות וחומרים מהסטודיו- להרחבת היצירתיות וביטוי משמעותי ביום יום הניהולי.
ניתן להירשם לרשימת התפוצה של הטור ממש כאן

ניוזלטר
bottom of page