top of page
קול קורא_edited.png

חד יומיות

סדנאות 

סדנאות חד יומיות.jpg

לארגונים שמבקשים עומק כאן ועכשיו

סדנאות חד יומיות מציעות תהליך עומק קצר וממוקד, המתאימות כ:

 • יום אוף סייט לצוותי עבודה 

 • פעילות העשרה מחברת

 • הדרכת צוותי עבודה בדרגים שונים בארגון
   

המשתתפים בסדנא ייצאו עם כלים פרקטיים ליישום מיידי:
 

 • חידוד החשיבה היצירתית ככלי אפקטיבי לניהול עוצמתי

 • נקודות מבט חדשות ליישום מיידי בעשייה הניהולית

 • צמצום פערים בין הרצוי למצוי ביום יום הניהולי

 • היכולת לבחור אחרת ולפעול שלא מתוך "טייס אוטומאטי"

 • התנסות חווייתית דרך מגוון כלים יצירתיים

 • ביסוס תקשורת ניהולית בהירה ומחברת

 • גמישות ויצירתיות רגשית בהתמודדות עם אתגרי הארגון

 • גילוי וחידוד הקול הפנימי לביטוי ניהולי ברור ועוצמתי
   

*מבנה הסדנא ואורכה יותאמו לצורכי הארגון.

סדנא קבוצתית חד יומית מציעה תהליך למידה אישי וקבוצתי  משמעותי וכוללת התנסות חווייתית פעילה, ניתוח, רפקלציה וגיבוש תובנות באופן מזוקק ומעמיק למימוש הלכה למעשה בשטח. הסדנא מתאימה לארגונים המבקשים להעניק למנהלים.ות ו/או צוותים חיבור חדש ואחר לעצמם ואחד כלפי השני במסגרת העשייה העסקית והארגונית תוך העמקה ותובנות באחד מהתחומים כדלהלן:
 

 • יצירתיות חשיבתית בניהול וקבלת החלטות

 • אותנטיות ניהולית ככלי לביסוס מחוברות ארגונית

 • מיומנויות ביטוי לתקשורת אותנטית ובהירה

 • על פגיעות וחשיפה ככלי ניהולי עוצמתי
   

 

הסדנאות שלנו מבוססות על מתודת העבודה הבלעדית:

"שוטטות יצירתית", אשר פותחה על ידי עדי ואן ולסן, מנחת הסדנאות והבעלים של קולקורא סטודיו. זוהי מתודה המשלבת עבודה בכלים יצירתיים מגוונים, מחשבה רפלקטיבית וראייה אסטרטגית.

Anchor 1
Recycled Paper

מנהלים.ות מספרים.ות

הסדנא הייתה מעצימה, מעניינת ובעיקר לימדה אותנו להתמקד ב- soft skills הייחודיים של כל אחת ואחת מאיתנו- ולהקשיב להם! (מיכל)

להמלצות נוספות

bottom of page