top of page
קול קורא_edited.png

כאמנית ויוצרת בעצמי, גיליתי במהלך השנים שהעיסוק המתמיד ביצירה מאפשר לי להרחיב את אופני הביטוי האישי שלי, את נקודות המבט שלי על החיים בכלל ועל סיטואציות נקודתיות בפרט. מתוך כך אני מגיעה לתובנות שהופכות ממשיות וישימות עבורי בחיי היומיום ובמקביל יכולת ההעמקה שלי מול א.נשים שמגיעים לסטודיו התגברה. בחרתי לשתף כאן חלק נבחר מעבודותיי בשנים האחרונות, מתוכן עבודות אשר הוצגו בתערוכות שונות.

פורטפוליו

עדי ואן ולסן

portfolio
bottom of page