top of page
סרטון פתיח

קולקורא הוא מרחב להתפתחות אישית וארגונית, אותו יזמה עדי ואן ולסן, על מנת לאפשר לכל אחד ואחת למצוא את הדרך לבוא לידי ביטוי באופן ברור, בהיר ומשמעותי ולממש זאת בחיים ובעשייה היומיומית המקצועית והאישית. בסטודיו סדנאות אישיות וסדנאות קבוצתיות לא.נשים פרטיים ולא.נשים בארגונים, המחברות בין ליווי רגשי יצירתי לתהליך אימון באופן המותאם לצרכים ולנטייה האישית של כל אחד.ת.

bottom of page